Åsheimveien 1

3475 SÆTRE

Som ett ledd i implementering av ny PEFC skogstandard 2023 arrangerte Nortømmer med bistand av Norskog en feltdag om de nye kravpunktene i standarden .

Skog

Timberjack på bildet sin historie:
Timberjack 230, 65 modell, satt sammen av 4 forskjellige delemaskiner. Bytta motor, satt inn orginalmotor en Detroit diesel, 3 sylindra 97 HK , 2 takt. Manuell girkasse, med høy og lav serie, forover og bakover, og 4 gir. Den har Herkules 9-tonns vinsj med 14 mm stålwire, som er beregnet for rotstrooper med wirestropper. Ny pris i 1965 var kr170 000,-. Den ble restaurert sommeren 2023. Alle delene ble tatt fra hverandre, sandblåst, grunnet og lakkert. Nye dekk.
Ved
SÆTRE BRUK AS
aaaaaaaaaaaaiii